Toezichthouders

Toezichthouder-uniform

Door verschuiving van werkzaamheden en/of verantwoordelijkheden zal het aantal toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren de komende jaren toenemen. Op basis van wensen van klanten en eigen ervaring heeft Heigo naast het BOA-uniform vanaf de start ook een Toezichthouders-uniform ontwikkeld. Het Toezichthouders-uniform wijkt af op nuances van het BOA-uniform waardoor kwaliteit, draagcomfort en uitstraling geborgen zijn.

Wanneer de BOA en Toezichthouders samenwerken hebben zij beiden een professionele uitstraling maar kan de klant of burger wel het verschil zien. Omdat er op dit moment nog geen landelijk Toezichthouders-uniform is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid dat er per gemeente een Toezichthouders-uniform met eigen uitstraling wordt gevraagd. Dit is niet nodig wanneer u het door Heigo ontwikkelde Toezichthouders-uniform binnen uw organisatie inzet.

Herkenbaarheid en presentatie zijn sleutelwoorden die bij onze klanten belangrijk zijn. Daarom heeft Heigo een Toezichthouders-uniform ontwikkeld wat voldoet aan het gewenste straatbeeld en de juiste uitstraling. De ervaring leert ons dat de kleurstelling van het Toezichthouders-uniform door de burger als vriendelijker en minder streng wordt ervaren dan van het BOA-uniform. Dit heeft geresulteerd in een vriendelijk ogend pakket waar de toezichthouder zich prettig bij voelt. Daarnaast is gebleken dat de toezichthouder door het dragen van het nieuwe Toezichthouders-uniform makkelijker aanspreekbaar en/of toegankelijker is geworden voor de burger. Gezien de positieve start is Heigo overtuigd de juiste keuze gemaakt te hebben (uit voorraad leverbaar) om de klant maximaal te bedienen.

Wilt u meer informatie ten aanzien van de mogelijkheden binnen het Toezichthouders-uniform neem dan met Heigo contact op middels telefoon of email

Resultaat 1–9 van de 11 resultaten wordt getoond