BOA: zichtbaar onderscheid wenselijk tussen handhaving en toezicht

Toezichthouders verdienen een eigen uniform

Bij buitengewone opsporing wordt onderscheid gemaakt tussen toezicht en handhaving. Voor handhavers presenteerde de VNG vorig jaar een door Heigo ontwikkeld uniform dat aan de visuele eisen en richtlijnen van de VNG voldoet. Omdat toezichthouders en handhavers vaak samen optrekken en hun taken en bevoegdheden verschillen, hebben veel toezichthoudende diensten behoefte aan een eigen, herkenbaar tenue voor hun mensen. Heigo heeft de juiste expertise en faciliteiten in huis om dat op efficiënte wijze te realiseren.

Met het vorig jaar ontwikkelde modeluniform voor handhavers gaven VNG en Heigo richting aan de verdere professionalisering van BOA’s als vertegenwoordigers van het op Herkenbare gezag. Inmiddels is Heigo ook klaar om samen met gemeenten en toezichthoudende diensten de volgende stap te zetten: het ontwikkelen van uniformkleding die toezichthouders  alsToezichthouders zodanig herkenbaar maakt voor het publiek en tegelijkertijd aansluit op de uniformkleding van handhavers. Daarmee wordt de verscheidenheid zichtbaar, terwijl de eenheid in uitstraling en gezag behouden blijft.

Blijvend lage kosten

Door bestaande en nieuwe elementen slim te combineren, kan de differentiatie in uniformkleding gepaard gaan met een blijvend lage Total Cost of Ownership. Dit zijn de gemiddelde jaar kosten die aan het dagelijkse gebruik van de uniform kleding verbonden zijn. Op basis van hoogwaardige materialen met een lange levensduur en eigen productie faciliteiten realiseert Heigo collecties die aantoonbaar langer meegaan dan gemiddeld en daardoor een lagere Total Cost of Ownership hebben.